Bir Bozuk Dosya Sistemi kurtarmak


Eğer gerekliyse Windows dosya bir virüs tarafından bozulmuş veya başka bir şekilde bozulmuşsa, bilgisayardan geri yükleyin. Windows CD. Son adı bir alt çizgi ile değiştirerek dosya adını CD'de arayın.
Örneğin: Notepad.ex_


Bulunursa, bir komut istemi açın ve EXPAND komutunu girin, ardından dosyanın tam yol adını ve istenen hedefi girin: EXPAND D: \ SETUP \ NOTEPAD.EX_ C: \Windows\ Notepad.exe. Her iki yol da boşluk içeriyorsa, onu çift tırnakla çevreleyin.

Dosya bulunamazsa, değiştirilmemiş dosya adını arayın. Muhtemelen Win XP'nin bir klasör olarak gördüğü bir CAB dosyasının içinde olacaktır. Basitçe sağa sürükleyin ve dosyayı istediğiniz yere kopyalayın. Diğer Windows platformlarda, dosya adını içeren * .cab ile eşleşen bir dosya arayın. Arama tamamlandığında, bir komut istemi açın ve EXTRACT / L yazıp ardından istenen yere, CAB dosyasının tam yol adını ve istenen dosya adını girin; örneğin: EXTRACT / LC: \Windows D: \ I386 \ Driver.cab Notepad.exe. Yine, eğer hedef veya CAB dosya yolu, boşluk içeriyorsa, onu çift tırnak ile çevreleyin.

Bir Bozuk Dosya Sistemi kurtarmak

Leave a Comment