İnternet ve Ağ Settings

Statik IP adresi nasıl ayarlanır? Windows 11

Normalde, IP adresleri yönlendirici tarafından DHCP protokolü (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) aracılığıyla otomatik olarak dağıtılır. Bunun anlamı …