Eğiticiler, Haberler ve Özellikler - Dikkate değer