Eğiticiler, Haberler ve Özellikler - Reklam

ürün ve hizmetlerini tanıtmak için yazılım, donanım ve fikirler üreten reklam şirketleri.