How-To & Tips - Device Manager

Aygıt Yöneticisi - Sistemde yüklü tüm donanım bileşenlerini bulduğumuz Microsoft Yönetim Konsolu uzantısı.