Kullanıcı şifresi nasıl sıfırlanır Administrator WordPress, e-postaya veya veritabanına erişim olmadan - Reset WordPress Administrator Password

Kullanıcımızı kaydettirdiğimiz e-posta adresine çeşitli nedenlerle artık erişemediğimiz kritik anlar da vardır. Administrator WordPress, artık veritabanına erişim kimlik bilgilerini bilmiyoruz ve yönetici kullanıcının şifresini bile hatırlamıyoruz. Bu senaryoda, kullanıcı şifresinin nasıl sıfırlanacağına dair bir çözüm bulmalıyız. Administrator WordPress. Reset WordPress Administrator Password.

Aşağıdaki Metotda, tarafından bir kullanıcının şifresini sıfırlama WordPress blog veya web sitesinin yüklendiği kök klasörde bir dosya oluşturmak için FTP'ye veya bir dosya yöneticisine (cPanel aracılığıyla) erişim gerektirir. WordPress bunun için yönetici şifresini kurtarmak istiyoruz.

Kullanıcı şifresi nasıl sıfırlanır Administrator WordPress e-postaya veya veritabanına erişimimiz yoksa

Reset WordPress Administrator Password

1. Ana sunucuda oluşturuyoruz WordPress kök klasörde (public_htmlbir PHP dosyası (reset_password.php, örneğin) içine aşağıdaki kodu eklediğimiz:

<?php
/*
	This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  	it under the terms of the GNU General Public License as published by
  	the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  	(at your option) any later version.

	This program is distributed in the hope that it will be useful,
  	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  	GNU General Public License for more details.

	You should have received a copy of the GNU General Public License
  	along with this program; if not, write to the Free Software
  	Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
*/

require './wp-blog-header.php';

function meh() {
	global $wpdb;

	if ( isset( $_POST['update'] ) ) {
		$user_login = ( empty( $_POST['e-name'] ) ? '' : sanitize_user( $_POST['e-name'] ) );
		$user_pass = ( empty( $_POST[ 'e-pass' ] ) ? '' : $_POST['e-pass'] );
		$answer = ( empty( $user_login ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The user name field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		$answer .= ( empty( $user_pass ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>The password field is empty.</strong></p></div>' : '' );
		if ( $user_login != $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = '1' LIMIT 1" ) ) {
			$answer .="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>That is not the correct administrator username.</strong></p></div>";
		}
		if ( empty( $answer ) ) {
			$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET user_pass = MD5('$user_pass'), user_activation_key = '' WHERE user_login = '$user_login'" );
			$plaintext_pass = $user_pass;
			$message = __( 'Someone, hopefully you, has reset the Administrator password for your WordPress blog. Details follow:' ). "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login ) . "\r\n";
			$message .= sprintf( __( 'Password: %s' ), $plaintext_pass ) . "\r\n";
			@wp_mail( get_option( 'admin_email' ), sprintf( __( '[%s] Your WordPress administrator password has been changed!' ), get_option( 'blogname' ) ), $message );
			$answer="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Your password has been successfully changed</strong></p><p><strong>An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator</strong></p><p><strong>You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!</strong></p></div>";
		}
	}

	return empty( $answer ) ? false : $answer;
}

$answer = meh();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
	<title>WordPress Emergency Password Reset</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/wp-admin.css?version=<?php bloginfo( 'version' ); ?>" type="text/css" />
</head>
<body>
	<div class="wrap">
		<form method="post" action="">
			<h2>WordPress Emergency Password Reset</h2>
			<p><strong>Your use of this script is at your sole risk. All code is provided "as -is", without any warranty, whether express or implied, of its accuracy, completeness. Further, I shall not be liable for any damages you may sustain by using this script, whether direct, indirect, special, incidental or consequential.</strong></p>
			<p>This script is intended to be used as <strong>a last resort</strong> by WordPress administrators that are unable to access the database.
				Usage of this script requires that you know the Administrator's user name for the WordPress install. (For most installs, that is going to be "admin" without the quotes.)</p>
			<?php
			echo $answer;
			?>
			<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>

			<fieldset class="options">
				<legend>WordPress Administrator</legend>
				<label><?php _e( 'Enter Username:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-name" id="e-name" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-name'] ) ); ?>" size="20" tabindex="10" /></label>
				</fieldset>
				<fieldset class="options">
					<legend>Password</legend>
					<label><?php _e( 'Enter New Password:' ) ?><br />
					<input type="text" name="e-pass" id="e-pass" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-pass'] ) ); ?>" size="25" tabindex="20" /></label>
				</fieldset>

				<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Update Options" /></p>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>
<?php exit; ?>

2. Yeni oluşturulan dosyanın bulunduğu web adresini tarayıcıda açın: https://example.com/reset_password.php ve kullanıcıyı tanıttığımız iki alanda Administrator ve yeni şifreyi seçin, ardından "Update Optionsbaşlıklı bir kılavuz yayınladı

Kullanıcı şifresi nasıl sıfırlanır Administrator WordPress, e-postaya veya veritabanına erişim olmadan.
Reset WordPress Administrator Password

3. Şifre güncellemesine tıkladıktan sonra (Update Options), rütbesi ile kullanıcının e-postasına administrator Sıfırlamış olduğunuz, seçtiğiniz yeni şifre ile bir mesaj gönderilecektir.

4. Dosyayı hemen sunucudan silin. Herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Your password has been successfully changed

An e-mail with this information has been dispatched to the WordPress blog administrator

You should now delete this file off your server. DO NOT LEAVE IT UP FOR SOMEONE ELSE TO FIND!

Bu en basit ve en etkili yöntemdir reset WordPress Administrator password, şifrenizi kurtaracağınız veritabanına veya e-posta hesabına erişiminizin olmadığı senaryo için.

Teknoloji tutkunuyum, keyifle yazarım. StealthSettings.com 2006'dan beri. İşletim sistemleri hakkında tarafımdan yazılmış makaleler bulacaksınız. Windows, Linux, macOSgibi web platformları hakkında da WordPress şi WooCommerce

nasıl » Eğitimler ve BT Haberleri » Kullanıcı şifresi nasıl sıfırlanır Administrator WordPress, e-postaya veya veritabanına erişim olmadan - Reset WordPress Administrator Password

Leave a Comment